Blue Flower

Szanowni Państwo,

od dnia 15 maja 2019 roku, operatorzy telekomunikacyjni zobowiązani są do stosowania nowych stawek w połączeniach zagranicznych, wewnątrz Unii Europejskiej.

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2015/2120, zmienionym rozporządzeniem (UE) 2018/1971, krajowi dostawcy usług połączeń głosowych i SMS-ów zagranicznych wewnątrz Unii Europejskiej, są zobowiązani do stosowania regulowanych cen połączeń (taryfy regulowane), tj. cen, które nie przekraczają 0,81 zł/min. netto (1,00 zł/min. brutto) za połączenia oraz 0,25 zł netto (0,31 zł brutto) za wiadomość SMS.

Powyższe ceny dotyczą usług:

  • świadczonych dla konsumentów,
  • za które opłata naliczana jest w całości lub części, w oparciu o rzeczywiste wykorzystanie,
  • świadczonych w sieciach mobilnych oraz stacjonarnych.

Rozporządzenie to nakłada na nas jako operatora usług telekomunikacyjnych, obowiązek poinformowania Abonentów, poprzez podanie stawek do publicznej wiadomości.

Dostawcy usług telekomunikacyjnych mogą oferować usługi po cenach wyższych niż wskazane w rozporządzeniu, wyłącznie w ramach taryf alternatywnych. Zanim konsumenci wybiorą taką taryfę, dostawca informuje ich o charakterze korzyści, które w ten sposób utracą. Abonenci, którzy korzystają z takich taryf w dniu 15 maja 2019 r.:

  • mogą nieodpłatnie, w ciągu jednego dnia przejść na taryfę regulowaną,
  • powinni zostać automatycznie przełączeni na taryfę regulowaną 15 lipca 2019 r., jeżeli nie potwierdzili, ani nie zadeklarowali wyboru taryfy alternatywnej do tego dnia.

Pragniemy jednocześnie zwrócić Państwa uwagę, że Telekomunikacja 7line Sp. z o.o. nigdy nie naliczała za połączenia wewnątrzunijne stawek wyższych niż 1 zł/min. brutto.

 

Telekomunikacja 7line Sp. z.o.o.