Blue Flower

koszty-przychodyJeśli mają Państwo już wybranego dostawcę energii elektrycznej, w dalszym ciągu mogą Państwo poczynić oszczędności w tej dziedzinie.
Na podstawie dostarczonych nam danych (faktury, umowy, oględziny), ocenimy koszt Państwa wydatków na energię elektryczną i zaproponujemy rozwiązania zapewniające ich radykalne obniżenie. Wspólnie z Państwem dokonamy optymalizacji Państwa Kosztów, zaś konieczne działania wykonamy sami lub za pośrednictwem naszych wiarygodnych Partnerów.

Posiadamy wszechstronne rozeznanie cen oferowanych przez różnych operatorów w zakresie obrotu energią elektryczną na polskim rynku energetycznym. W ramach optymalizacji proponujemy:

  • przegląd kosztów dotyczących wszystkich punktów poboru energii, pod kątem takiej minimalizacji opłat, która odpowiada dostosowaniu do rzeczywistych potrzeb Klienta,
  • analizę możliwości zastosowania nowych rozwiązań technicznych obniżających wysokość zużycia energii elektrycznej przy niepogorszonej jakości pracy urządzeń,
  • pomoc w wyeliminowaniu opłat, które mogą być zrealizowane bez większych działań i nakładów inwestycyjnych,
  • analizę umów z obecnymi dostawcami energii elektrycznej pod kątem możliwości, terminu i warunków zmiany dostawcy energii elektrycznej, lub poprawienia warunków współpracy,
  • pomoc w skutecznych pertraktacjach nowych warunków współpracy z dotychczasowym dostawcą energii,
  • opracowanie wstępnej symulacji możliwych do uzyskania oszczędności, w oparciu o posiadaną wiedzę rynkową,
  • pomoc zespołom przetargowym Klientów w zakresie przygotowania dokumentacji, oceny ofert i działań koniecznych do podjęcia po rozstrzygnięciu przetargu.

Czy można zaoszczędzić więcej?