Blue Flower

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. z 2016r., Nr 119, str. 1), dalej: RODO, informujemy o przysługujących Pani/Panu prawach, na gruncie przepisów ochrony danych osobowych.

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Telekomunikacja 7line Sp. z o.o., z siedzibą ul. Obywatelska 115, 94-104 Łódź, KRS: 0000332143, zwanym dalej Administratorem, która prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zawartej wspólnie umowy lub zatwierdzonej oferty handlowej, zlecenia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a/b/c/ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
    - osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
    - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, zlecenia, której stroną jest osoba/Firma, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,  przed zawarciem umowy, zlecenia;
    - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 3. Pan/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, ochrony roszczeń czyli 5 pełnych lat kalendarzowych od zaistnienia ostatniej faktury VAT, Umowy, Oferty handlowej, Zlecenia.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być biura rachunkowe, urzędy/skarbowe, firmy kurierskie, firmy informatyczne, firmy hostingowe.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 7. Podanie danych jest niezbędne do zawarcie umowy, zlecenia, a w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy, zlecenia.
 8. Informacje te są przetwarzane zarówno w postaci tradycyjnej dokumentacji papierowej jak i elektronicznej.
 9. Pani/Pana dane osobowe mogą zawierać takie elementy związane z działalnością przedsiębiorstwa jak Imię i Nazwisko, adresy, numery telefonów, numery fax, adres e-mail, nr NIP, REGON, KRS, Pesel.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do kopii danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/ Pan iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 12. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt mailowy na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , lub pocztą na adres Telekomunikacja 7line Sp. z o.o., ul. Obywatelska 115, 94-104 Łódź.

Niniejsza informacja realizuje obowiązek prawny i nie wymaga podjęcia przez Panią/Pana żadnych dodatkowych działań.

Pobierz klauzulę