Blue Flower

VoIP (ang. Voice over Internet Protocol) to potoczne określenie telefonii internetowej, gdzie głos jest przesyłany w postaci danych, za pomocą łączy internetowych lub dedykowanych sieci teleinformatycznych. Transmisja odbywa się przy wykorzystaniu protokołu IP.

Dzięki temu usługa telefoniczna VoIP jest tańsza niż taka sama usługa w postaci telefonii tradycyjnej (POTS, ISDN). Albowiem wykorzystanie istniejącej infrastruktury służącej do transmisji danych do transmisji głosu jest zazwyczaj możliwe bez konieczności ponoszenia dodatkowych wydatków. Zwłaszcza wówczas gdy przepustowość sieci i łącza internetowego pozwala na dodatkową transmisję głosu. Unikamy w takim przypadku konieczności utrzymywania infrastruktury w postaci sieci telefonicznej.